Täysistunnon pöytäkirja 197/2002 vp

PTK 197/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

197. TORSTAINA 6. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Irina Krohn /vihr
 • Paula Kokkonen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tero Rönni /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.2. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd

6. ja 7.2. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.2. edustaja

 • Seppo Kanerva /lib

6. ja 7.2. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.2. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

6. ja 7.2. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2002 vp

Lakialoite  LA 79/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 198/1/2002

2) Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 121/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—17. lakiehdotus sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 18. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—17. lakiehdotuksen ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 18. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—19. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 20. lakiehdotus.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—19. lakiehdotuksen ja talousvaliokunnan mietinnös-sään ehdottaman uuden 20. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 185/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​