Täysistunnon pöytäkirja 2/2001 vp

PTK 2/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. PERJANTAINA 2. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Hannu Takkula /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 1.2.2001 käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

1. ja 2.2. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 1.2.2001 käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.2. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

1. ja 2.2. edustaja

 • Ossi Korteniemi /kesk

1.—9.2. edustaja

 • Henrik Lax /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 1.2.2001 myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

1.—5.2. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Uusi edustaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Iisalmesta oleva hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi, joka varamiehenä Kuopion vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi 27. tammikuuta 2001 kuolleen edustaja Jorma Vokkolaisen sijaan, on tänään esittänyt minulle 2. helmikuuta 2001 asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten oikeutettu ryhtymään edustajantointaan hoitamaan.

Ed. Polvi merkitään läsnä olevaksi.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 21. ja 28. joulukuuta 2000 sekä 19. tammikuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 208—215/2000 vp.

Edelleen ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 1—6/2001 vp.

__________

Ilmoitus lain vahvistamatta jättämisestä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella tänään jättänyt vahvistamatta hallituksen esityksen HE 174/2000 vp pohjalta hyväksytyn lain eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta. Perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

Asiaa koskeva hallituksen kirjelmä on jaettu edustajille.

__________

Valtioneuvoston periaatepäätös Posiva Oy:n hakemukseen ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kirjelmän ohella on eduskunnalle saapunut ydinenergialain 15 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa valtioneuvoston 21. joulukuuta 2000 antama valtioneuvoston periaatepäätös Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta (M 7/2000 vp).

Tämä valtioneuvoston periaatepäätös on nyt jaettu edustajille.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. joulukuuta 2000 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 79, 80/2000 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on 3. tammikuuta 2001 toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 79 osalta lakivaliokunnan ja

asian U 80 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Ilmoitetaan edelleen, että valtioneuvosto on 18. tammikuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 81, 82/2000 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 81 osalta talousvaliokunnan ja

asian U 82 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi keskiviikkona 7. helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 12.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi keskiviikkona 7. helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 12.

__________

Suomen Pankin tilintarkastajien vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen Pankin tilintarkastajien vaali toimitetaan ensi keskiviikkona 7. helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 12.

__________

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Tammikuun 1. päivänä 2001 voimaan tulleen eduskunnan kirjastosta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan eduskunta valitsee kirjaston hallitukseen viiden kansanedustajan ja kolmen asiantuntijan lisäksi yhden henkilön eduskunnan kirjaston henkilökunnasta. Samoin eduskunta valitsee hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä vaali toimitetaan ensi keskiviikkona 7. helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Vaalissa noudatetaan vaalisäännön 13 §:n määräyksiä täydennysvaalista. Niiden mukaan ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi keskiviikkona kello 11.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​