Täysistunnon pöytäkirja 2/2004 vp

PTK 2/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. TIISTAINA 3. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.2. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

2.—5.2. edustaja

 • Anne Huotari /vas

2.—7.2. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

2.—11.2. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

2.—12.2. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.2. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

2. ja 3.2. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

2.—6.2. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

2.2.—1.3. edustaja

 • Tony Halme /ps

3.2. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kalevi Lamminen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.2. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on, valtiopäivien ollessa keskeytettyinä, 19. ja 30. päivänä joulukuuta 2003 sekä 20. ja 30. päivänä tammikuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 165—181/2003 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on, valtiopäivien ollessa keskeytettyinä, toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 63—70/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 63 osalta talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asioiden U 64 ja 65 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asioiden U 66 ja 67 osalta lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asian U 68 osalta hallintovaliokunnan sekä

asioiden U 69 ja 70 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2002

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella 27. päivältä marraskuuta 2003 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2002 (K 16/2003 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed. Jari Koskinen,

ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ville Itälä,

lakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ahti Vielma ja

ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä ed. Martin Saarikangas.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 6. päivänä helmikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Etyj:in parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ville Itälä vapautusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 6. päivänä helmikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi tiistaina 10. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi tiistaina 10. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

Suomen Pankin tilintarkastajien vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen Pankin tilintarkastajien vaali toimitetaan ensi tiistaina 10. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen