Täysistunnon pöytäkirja 2/2008 vp

PTK 2/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. TIISTAINA 5. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Janina Andersson /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5. ja 6.2. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

5.—13.2. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Satu Taiveaho /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.2. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

5. ja 6.2. edustaja

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on tasavallan presidentti antanut 28.12.2007 sekä 11., 18. ja 25.1. ja 1.2.2008 eduskunnalle hallituksen esitykset HE 175—181/2007 vp, joista hallituksen esitys 179 on esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että esityksen 179 johdosta tehtävät lisätalousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 11. päivänä helmikuuta kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on valtioneuvosto toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 44—52/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 44 ja 45 hallintovaliokunnan,

asiasta U 46 lakivaliokunnan,

asioista U 47—51 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 52 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 434, 435, 444, 445, 449, 451—515, 517—522, 525, 526/2007 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Susanna Huovinen vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 6.2.2008 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan ensi tiistaina 12. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​