Täysistunnon pöytäkirja 2/2009 vp

PTK 2/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. KESKIVIIKKONA 4. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (15.36—15.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Palm /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4. ja 5.2. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on tasavallan presidentti antanut 30.12.2008, 9.1.2009, 29.1.2009 ja 3.2.2009 eduskunnalle hallituksen esitykset HE 229—236/2008 vp, 1—3/2009 vp, joista hallituksen esitys HE 1/2009 vp on esitys valtion lisätalousarvioksi vuodelle 2009.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 29.1.2009 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Isaf-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009 (VNS 8/2008 vp).

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 77—86/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 77—79 talousvaliokunnan,

asiasta U 80 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 81 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan,

asiasta U 82 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asioista U 83 ja 84 maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asiasta U 85 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 86 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 840, 846, 854, 855, 866, 871, 872, 876, 877, 880, 883, 885—890, 892—936, 938—1031/2008 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Opetusministeri Henna Virkkunen on 15.1.2009 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 4/2008 vp).

Pääministeri Matti Vanhanen ja ministerit Jyrki Katainen, Paavo Väyrynen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb ovat 29.1.2009 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 5/2008 vp).

__________

Toimielimien vaalien toimittaminen

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 13.2.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 12.2.2009 kello 12.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​