Täysistunnon pöytäkirja 2/2010 vp

PTK 2/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. KESKIVIIKKONA 3. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (15.38—15.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Liisa Hyssälä /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on tasavallan presidentti antanut 22.12.2009, 29.12.2009, 15.1.2010, 22.1.2010 sekä 29.1.2010 eduskunnalle hallituksen esitykset HE 267—289/2009 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on valtioneuvosto toimittanut 22.12.2009 ja 28.1.2010 eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 87—90/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 87 ja 88 hallintovaliokunnan,

asiasta U 89 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 90 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ministerit Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen ja Anni Sinnemäki ovat 28.1.2010 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 7/2009 vp).

__________

Toimielimien vaalien toimittaminen

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 12.2.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 11.2.2010 kello 12.

__________

Toimielimien jäsenyydet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Heli Järvinen ja ed. Mikaela Nylander,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ville Niinistö ja

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Mikaela Nylander.

Ed. Mikaela Nylander pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 4.2.2010 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 257/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.2.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​