Täysistunnon pöytäkirja 2/2013 vp

PTK 2/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. TIISTAINA 5. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (15.30—15.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on valtioneuvosto antanut 10.1.2013, 17.1.2013, 24.1.2013 ja 31.1.2013 eduskunnalle hallituksen esitykset HE 201—205/2012 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.1.2013, 24.1.2013 ja 31.1.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 75—82/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 75 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 76 ympäristövaliokunnan,

asiasta U 77 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan,

asiasta U 78 valtiovarainvaliokunnan,

asioista U 79 ja U 80 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asiasta U 81 talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asiasta U 82 lakivaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan jäsenyydestä Johanna Jurva,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Arja Juvonen ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä Oras Tynkkynen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 6.2.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalin toimittaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 15.2.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 14.2.2013 kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 6.2.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen