Täysistunnon pöytäkirja 20/2003 vp

PTK 20/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TIISTAINA 13. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

13. ja 14.5. edustajat

 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.5. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Eero Lankia /kesk

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Halme ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Kankaanniemi ja varajäsenyydestä ed. Kärkkäinen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 14. päivänä toukokuuta kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 9.

__________

Puhemiesneuvoston asettamat kansainväliset toimielimet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla asettanut 9. päivänä toukokuuta 2003 seuraavat kansainväliset toimielimet:

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta,

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta,

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta ja

Länsi-Euroopan Unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta.

Luettelo näihin toimielimiin valituista jäsenistä on jaettu edustajille ja merkitään pöytäkirjaan.

Toimielinten jäseninä ovat seuraavat kansanedustajat:

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta:

 • Simo Rundgren /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eva Biaudet /r

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta:

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Heidi Hautala /vihr

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta:

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Länsi-Euroopan Unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta:

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen

Välikysymys  VK 1/2003 vp

Vastaus ja keskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Zyskowiczin ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 1 hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättämisestä.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Zyskowiczin puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 15 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Välikysymykseen vastaten lausuu

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 21/3/2003

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 22.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio