Täysistunnon pöytäkirja 20/2005 vp

PTK 20/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. PERJANTAINA 4. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.3. edustaja

 • Arja Alho /sd

6.—8.3. edustaja

 • Eero Lankia /kesk

6.—10.3. edustajat

 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.3. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.3. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 13—15/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 966, 982, 986, 1012, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024—1026, 1030, 1031, 1033—1038, 1040—1044, 1046—1050, 1053, 1054, 1056/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 19/2/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

4, 9, 38 ja 39 § hyväksytään keskustelutta.

40 §

Keskustelu:

Ahti Vielma /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 40 § saa sen muodon, joka on kokoomuksen vastalauseessa, ja kokoomuksen vastalause johtuu siitä, että hallituksen esittämässä muodossa hyväksyttynä investointituki rajoittaa kuntaliitoksia Suomessa.

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vielman ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ahti Vielma ed. Esko Kurvisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vielman ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 1 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 2. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 19/4/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—4 § ja 1 luvun otsikko, 5—8 § ja 2 luvun otsikko, 9—15 § ja 3 luvun otsikko, 16—19 § ja 4 luvun otsikko ja 20 § hyväksytään keskustelutta.

21 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 21 § hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22—27 § ja 5 luvun otsikko, 28—38 § ja 6 luvun otsikko sekä 39 ja 40 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotus sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​