Täysistunnon pöytäkirja 20/2008 vp

PTK 20/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TORSTAINA 6. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Unto Valpas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.3. edustajat

 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r

6. ja 7.3. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

6.—8.3. edustajat

 • Timo Kaunisto /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Unto Valpas /vas

6.—12.3. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.3. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok

6. ja 7.3. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Merja Kyllönen /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2008 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. (Hälinää)

Pyydän edustajia rauhoittumaan ja siirtämään kokouksensa tämän salin ulkopuolelle!

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2008 vp (Tuulikki Ukkola /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen