Täysistunnon pöytäkirja 20/2010 vp

PTK 20/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TIISTAINA 9. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.02), puhemies Sauli Niinistö (16.02—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—19.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Pekka Haavisto /vihr
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Raimo Vistbacka /ps (14.17)
 • Suvi Lindén /kok (14.23)
 • Merja Kuusisto /sd (15.23)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ed. Timo Kallin.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi ed. Tapani Töllin.

3) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2010 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle Valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2010 vp

Lakialoite  LA 93/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 5.3.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 19/1/2010

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​