Täysistunnon pöytäkirja 20/2013 vp

PTK 20/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TORSTAINA 7. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.00—19.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Riitta Myller /sd
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (16.37)
 • Kimmo Sasi /kok (17.01)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2013 vp (Heikki Autto /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 8.3.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

​​​​