Täysistunnon pöytäkirja 20/2014 vp

PTK 20/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TORSTAINA 6. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—18.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 28.2.2014 valinnut puheenjohtajakseen Simo Rundgrenin ja varapuheenjohtajakseen Tuula Peltosen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

__________

2) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 19/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2014 vp

Lakialoite  LA 43/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki työaikalain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2013 vp (Antti Lindtman /sd)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Laki viestintämarkkinalain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2014 vp (Ari Jalonen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2014 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013—2017

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.3.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​