Täysistunnon pöytäkirja 206/2002 vp

PTK 206/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

206. PERJANTAINA 14. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työtilanteen johdosta suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 12.15.

Täysistunto lopetetaan kello 12.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen