Täysistunnon pöytäkirja 21/2001 vp

PTK 21/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. KESKIVIIKKONA 7. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Timo Ihamäki /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

8.3. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.3. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

7.—9.3. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.3. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Markku Markkula /kok

7.—9.3. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /skl (isyysloma)

__________

Eduskuntatalo 70-vuotias

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Haluan kertoa teille istuntomme aluksi, että tänä päivänä meidän Eduskuntatalomme täyttää tasan 70 vuotta, joten meillä on talon "syntymäpäivä", mikä tiedoksi saatettakoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 1/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki hätäkeskuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 194/2000 vp (Juha Karpio /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2001 vp (Henrik Lax /r ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2001 vp (Matti Väistö /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

9) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2001 vp (Leena-Kaisa Harkimo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​