Täysistunnon pöytäkirja 21/2003 vp

PTK 21/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. KESKIVIIKKONA 14. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.5. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr

14.—16.5. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Vilén /kok

15.5. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

15. ja 16.5. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

14.5. edustaja

 • Ville Itälä /kok

14.5.—15.9. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk

15.5. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

15. ja 16.5. edustaja

 • Jukka Roos /sd

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 13. päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 1—29/2003 vp.

__________

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että sivistysvaliokunta on 13. päivänä toukokuuta 2003 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Sinikka Hurskaisen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Hanna-Leena Hemming /kok ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Tony Halme /ps sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Kari Kärkkäinen /kd ja varajäseneksi ed. Toimi Kankaanniemi /kd.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Pääministerin ilmoitus 14.5.2003 Suomen hallituksen kannanotoista EU:n tulevaisuuskonventissa esillä oleviin institutionaalisiin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin esityksiin

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus Suomen hallituksen kannanotoista EU:n tulevaisuuskonventissa esillä oleviin institutionaalisiin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin esityksiin.

Pääministerin ja ulkoasiainministerin puheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jonka jälkeen puheenvuoron käyttävät suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajat. Ryhmäpuheenvuorojen ja valiokuntien puheenjohtajien puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 5 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen. Lisäksi myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuoroa pyydetään seisomaan nousten ja V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

3) Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen

Välikysymys  VK 1/2003 vp

Keskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan eilen pidetyssä istunnossa keskeytettyä, hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättämistä koskevan ed. Zyskowiczin ym. välikysymyksen n:o 1 käsittelyä.

PTK 20/1/2003

Keskustelu jatkuu:

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 23/1/2003

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

5) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi valmiuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio