Täysistunnon pöytäkirja 21/2004 vp

PTK 21/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. PERJANTAINA 5. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.3. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

7. ja 8.3. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

7.—9.3. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok

8.—11.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr

8.—31.3. edustajat

 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.3. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.3. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 5. päivänä maaliskuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 18—20/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 673, 689, 691, 693-695, 699, 701, 702, 704, 705, 710, 715/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2004 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​