Täysistunnon pöytäkirja 21/2005 vp

PTK 21/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. TIISTAINA 8. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.3. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Valto Koski /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

8. ja 9.3. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok

8.—10.3. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

8.—11.3. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.3. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Juha Rehula /kesk

8. ja 9.3. edustaja

 • Markus Mustajärvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.3. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuija Nurmi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä. Viime tiistain istunnossa asia saatiin perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta loppuun käsitellyksi.

PTK 17/1/2005

Nyt esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hyväksytään.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​