Täysistunnon pöytäkirja 21/2008 vp

PTK 21/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. PERJANTAINA 7. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.3. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

10. ja 11.3. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.—7.3. edustaja

 • Claes Andersson /vas

7.3. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 7.3.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 19—22/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 581, 582, 586—595, 597—610, 612, 613, 617, 621/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2007 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2008

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​