Täysistunnon pöytäkirja 21/2011 vp

PTK 21/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. TORSTAINA 23. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (12.17—13.39) ja puhemies Eero Heinäluoma (13.39—13.57).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat 6 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r
 • Riitta Myller /sd
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

  • Markus Lohi /kesk (12.52)
  • Jari Myllykoski /vas (13.07)

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen vaalit

  Vaaleja

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on puhemiehen ja varapuhemiehen vaalit. Vaalit toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaalit toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

  Ensin toimitetaan puhemiehen vaali. Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Jan Vapaavuori, Jouni Backman, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Kimmo Tiilikainen.

  Vaalitoimitus alkoi.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Äänestyksen tulos luetaan.

  Sihteeri luki:

  Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Eero Heinäluoma 168 ääntä, edustajat Rakel Hiltunen ja Pekka Ravi kumpikin 2 ääntä sekä seuraavat edustajat kukin 1 äänen: Seppo Kääriäinen, Tom Packalén, Mauri Pekkarinen, Timo Soini ja Oras Tynkkynen. Tämän lisäksi on annettu 4 tyhjää äänestyslippua sekä 5 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen tai väärä nimi tai vaalisäännön 5 §:n säännöksen kanssa ristiriitainen merkintä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Kun edustaja Eero Heinäluoma on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2011 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi.

  __________

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali.

  Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Annika Lapintie, Mikaela Nylander, Johanna Karimäki ja Peter Östman.

  Vaalitoimitus alkoi.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Äänestyksen tulos luetaan.

  Sihteeri luki:

  Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Pekka Ravi 173 ääntä, edustaja Jani Toivola 3 ääntä ja edustaja Teuvo Hakkarainen 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua sekä 1 äänestyslippu, joka on hylätty sen johdosta, että siinä on ollut puutteellinen nimi.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Kun edustaja Pekka Ravi on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2011 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi.

  __________

  Puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen juhlalliset vakuutukset

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Pyydän puhemiestä ja ensimmäistä varapuhemiestä vuorollaan antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen.

  Puhujakorokkeelle asettuen lausuivat

  Puhemies Eero Heinäluoma :

  Minä Eero Heinäluoma vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

  Jag Eero Heinäluoma försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

  Ensimmäinen varapuhemies  Pekka  Ravi :

  Minä Pekka Ravi vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

  Jag Pekka Ravi försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

  __________

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Pyydän herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa.

  __________

  Puhemiehen puhe

  Noustuaan puhemiehen paikalle lausui puhemies Eero Heinäluoma ja 

  Arvoisat kansanedustajat!

  Ärade riksdagsledamöter!

  Kiitän vaalissa valituille puhemiehille osoittamastanne luottamuksesta. Tulemme voimiamme säästelemättä tekemään parhaamme, jotta eduskunnan tahto suomalaisessa parlamentarismissa toteutuu.

  Jag tackar för det förtroende ni har visat oss nyvalda talmän. Tillsammans ska vi göra vårt bästa för att den finländska parlamentarismen förverkligas så att riksdagen får sista ordet.

  Uusi hallitus tuo oman ohjelmansa ensi viikolla eduskunnan arvioitavaksi. Siitä alkaa totinen urakka paremman Suomen rakentamiseksi. Hallitus varmaankin kertoo oman reittivalintansa perusteet ja kehuu oman ohjelmansa hyvyyden. Opposition erityinen tehtävä on osoittaa paitsi hallituksen toiminnan heikkouksia myös oma, hallituksen esitystä parempi vaihtoehto. Näin kansalaiset voivat ratkaista oman kantansa punnittujen vaihtoehtojen kesken.

  Hallituksen muodostaminen siirtyi aikaisempaa myöhäisemmäksi sekä vaalien siirtymisen että viime vuosia pidempään kestäneiden, poikkeuksellisen vaikeiden hallitusneuvotteluiden vuoksi. Vuoden 2000 perustuslaki osoittautui myös vaikeat vaiheet kestäväksi. Eduskuntaryhmien asema hallituksen muodostamisessa on kiistaton, ja eduskuntaryhmien toimeksiantoon perustuva hallituksen muodostaminen toimi hyvin myös tänä keväänä. Suurimman puolueen asema on noussut parlamentarismissamme erityisen keskeiseksi. On syntynyt vahvaa tapaoikeutta myös tulevaisuutta ajatellen.

  Talouden, työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden haasteet kohtaavat koko kansakuntaa. Elämme epävarmassa ajassa — jälleen kerran. Tehkäämme oma kansallinen työmme mahdollisimman hyvin, silloin pärjäämme myös maailman myrskyjen keskellä vähintäänkin kohtuudella.

  Valitut puhemiehet haluavat puolustaa eduskunnan asemaa ja työedellytyksiä. Jatkamalla eduskuntatyön uudistamista ja kehittämistä pidämme huolta siitä, että eduskunnan asema maamme ylimpänä valtioelimenä säilyy ja vahvistuu.

  Vi måste respektera varandras åsikter och sätta värde på såväl kompetens som olikheter hos ledamöterna. Vi bör vara medvetna om att varje ledamot i denna sal sitter här för att fatta beslut som på bästa sätt gagnar Finlands folk. Låt oss visa varandra uppskattning och samarbeta — endast så kan vi nå långsiktiga lösningar.

  Kunnioittakaamme toistemme mielipiteitä ja arvostakaamme paitsi osaamista myös edustajien erilaisuutta. Muistakaamme, että jokainen edustaja tässä salissa tähtää Suomen kansan parhaaseen. Antakaamme sijaa toistemme arvostukselle ja yhteistyölle — vain näin syntyy kestäviä tuloksia.

  Seuraavaksi on arkisen työn aika ja paikka ensi viikosta alkaen. Käykäämme tähän työhön vakavin mielin ja kaikella tarmollamme.

  Ilmoitus puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen vaaleista

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen vaaleja koskeva tasavallan presidentille osoitettu kirjelmä.

  Sihteeri luki:

  "Tasavallan Presidentille

    Eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti, että eduskunta on perustuslain 34 §:n 2 momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen vaalit vuoden 2011 valtiopäivien ajaksi ja että tällöin on valittu:

  puhemieheksi kansanedustaja Eero Heinäluoma ja

  ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, rehtori Pekka Ravi.

  Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011"

  "Till Republikens President

    Riksdagen har härmed äran meddela att den enligt 34 § 2 mom. i grundlagen i dag förrättat val av talman och förste vice talman för 2011 års riksmöte och att

  till talman valts riksdagsledamot Eero Heinä-luoma och

  till förste vice talman riksdagsledamot, rektor Pekka Ravi.

  Helsingfors den 23 juni 2011"

  Kirjelmä hyväksyttiin.

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 5/2011 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2011 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Yleiskeskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 8/2011 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2011 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  __________

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 28.6.2011 kello 12.

  Täysistunto lopetettiin kello 13.57.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​