Täysistunnon pöytäkirja 21/2013 vp

PTK 21/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. PERJANTAINA 8. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pertti Salolainen /kok (13.16)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 7.3.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 12, 13/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Jyrki Katainen ja ministerit Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Paula Risikko, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen, Jari Koskinen, Heidi Hautala, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Merja Kyllönen, Lauri Ihalainen ja Carl Haglund ovat 7.3.2013 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 1/2013 vp).

__________

Kansalaisaloite

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnalle on 5.3.2013 toimitettu kansalaisaloite laiksi eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (M 1/2013 vp).

__________

Ministerivastuuasia

Puhemies Eero Heinäluoma:

Teuvo Hakkarainen ja 9 muuta edustajaa ovat 6.3.2013 jättäneet perustuslakivaliokunnalle osoitetun muistutuksen pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta (M 2/2013 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 11, 14, 16, 17, 20—24, 26—29, 32—36, 39, 41—48, 50—55, 57, 58, 60, 63, 64, 67, 75, 83/2012 vp.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kimmo Tiilikainen ja 75 muuta edustajaa ovat tänään 8.3.2013 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta (VK 2/2013 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Kimmo Tiilikaiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Pääkaupunkiseudulla ja monilla muillakin alueilla on huutava pula kohtuuhintaisista asunnoista. Hallituksen keskittämispolitiikka on aiheuttanut asuntokurjuutta. Pienemmillä paikkakunnilla asuntoja on tyhjillään ja taloja jopa puretaan. Tämä tulee kalliiksi niin yhteiskunnalle kuin yksittäiselle kotitaloudellekin. Kotiseudultaan työn perässä muuttaja on kestämättömässä tilanteessa. Hän ei saa kaupaksi asuntoaan ja vaikka saisikin, ei sen hinnalla saa pääkaupunkiseudulta asuntoa.

Helsingin seudun asuntomarkkinoiden ongelmat vaikuttavat jo julkisiin palveluihin, talouskasvuun ja talouselämään.

Suurin ongelma on kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon hiipuminen. ARA-vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta.

Hallituksen asuntopolitiikka on lässähtänyt suurista lupauksista täydelliseen epäonnistumiseen. Ministeri Kiuru lupasi kuusinkertaistaa vuokra-asuntotuotannon. Lisäksi ministeri lupasi alentaa neliövuokria 3—4 euroa/m2 ja aloittaa vuonna 2012 noin 3 000 vuokra-asunnon rakentamisen. Lupaukset on petetty. Vuokrat ovat nousseet, ja uusien vuokra-asuntojen tuotanto on romahtanut.

Pääkaupunkiseudulla uusia ARA-vuokra-asuntojen rakennusurakoita käynnistyi viime vuonna vain 340, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kolmena edellisvuotena määrä oli yli 1 000 asuntoa vuodessa.

Tällä hetkellä aravalainojen keskikorko on 4 % eli kaksinkertainen markkinakorkoihin verrattuna. Tuki on näin ollen muuttunut rasitteeksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n toiminta on kääntynyt päälaelleen. ARA tulouttaa valtion budjettiin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän rahan maksavat pienituloiset sosiaalisesti tuettujen asuntojen asukkaat.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennettaessa valtion korkotuen ehtona oleva 40 vuoden rajoitusaika ei houkuttele sijoittajia, joilla olisi asuntorakentamiseen tarvittavia pääomia.

Hallitus on tehnyt monia ratkaisuja, jotka vaikeuttavat omistusasunnon hankkimista ja pitävät hintatason kohtuuttoman korkeana.

Helsingissä 60 % asuntokunnista on yhden hengen talouksia. Silti pieniä asuntoja ei tuoteta, vaan määräyksillä nostetaan asuntojen keskikokoa. Ylimitoitetut parkkipaikkavaatimukset ja väestönsuojat lisäävät tarpeettomasti asumiskustannuksia etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ihmisten toiveita ei kuunnella. Helsingin seudulla tarvittaisiin nopeita toimia tonttitarjonnan lisäämiseksi ja pientalojen rakentamiseksi.

Asuntolainojen korkovähennysoikeuden karsiminen puree asuntovelalliseen. Asuntokauppojen varainsiirtoveron kiristäminen ja veron ulottaminen myös taloyhtiön lainaosuuteen iskevät asumisen kustannuksiin asuntokaupan kulujen kasvun kautta.

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa on monta kaunista lausetta, jotka hallitus on jättänyt unholaan. Ohjelmassa todetaan muun muassa seuraavaa: "Edistetään hissirakentamista, asuntojen korjaamista sekä rakennuskannan turvallisuutta." Hallitus on kuitenkin leikannut tältä sektorilta miljoonia euroja. Uusien hissien jälkiasentaminen sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen olisi taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa. Hallituksen toimien johdosta hissien korjausrakentaminen loppuu lähes kokonaan.

Asunnottomuus on yhteiskuntamme häpeäpilkku. Asunnottomia henkilöitä oli Suomessa 7 850 marraskuussa 2012. Asunnottomuus lisääntyi 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hallituksen saamattomuus näkyy tässäkin asiassa.

Hallitus ei harjoita aluepolitiikkaa. Pääministerin mukaan koko maan asuttuna pitäminen on vanhanaikainen ajatus. Hallituksen keskittämispolitiikka estää kohtuuhintaisen rakentamisen maaseudulle. Haja-asutusalueille rakentaminen on monin paikoin estetty äärimmäisen tiukalla lupapolitiikalla.

Hallitus on toimettomuudellaan aiheuttanut sen, että asuntotuotanto on vähäistä ja työttömänä on lähes 26 000 rakennusmiestä.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata kohtuuhintaisen asumisen kasvukeskuksissa ja koko maassa,

millä keinoilla hallitus aikoo lisätä asuntojen tarjontaa ja luopuuko se asuntokurjuutta ai- heuttavasta keskittämispolitiikastaan,

miten hallitus aikoo muuttaa yleishyödyllistä asuntotuotantoa koskevaa lainsäädäntöä, jotta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen vauhdittuisi ja

mitä hallitus aikoo tehdä korjausrakentamisen edistämiseksi, jotta rakennuskantaan sidottu kansallisomaisuutemme ei rapistuisi?

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 12.3.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen