Täysistunnon pöytäkirja 21/2014 vp

PTK 21/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. PERJANTAINA 7. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Mikael Jungner /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.3.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 8/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.3.2014 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa (VNS 2/2014 vp).

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Jyrki Katainen ja ministerit Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen, Jari Koskinen, Paavo Arhinmäki, Anna-Maja Henriksson, Merja Kyllönen, Susanna Huovinen, Carl Haglund ja Pia Viitanen ovat 6.3.2014 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 1/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1226/2013 vp, KK 3, 11, 15, 18, 24—29, 36, 38, 42, 45/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 11.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​