Täysistunnon pöytäkirja 22/2007 vp

PTK 22/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. PERJANTAINA 11. TOUKOKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.5. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

14.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10. ja 11.5. edustaja

 • Timo Soini /ps

11.5. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 11. päivänä toukokuuta 2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 4—7/2007 vp.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 11. päivältä huhtikuuta 2007 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 (K 8/2007 vp).

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 11. päivältä huhtikuuta 2007 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006 (K 9/2007 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1—6, 8, 9/2007 vp.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Juha Korkeaoja pyytää vapautusta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 15. päivänä toukokuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 10. päivänä toukokuuta 2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu puolustusministeri Jyri Häkämiehen ilmoitus muutoksesta hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan (VN 2/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2007 vp  (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2)  Laki kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2007 vp  (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 2 ja 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2007 vp  (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​