Täysistunnon pöytäkirja 22/2011 vp

PTK 22/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 28. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.02—13.58 ja 18.01—19.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.58—15.58 ja 19.57—21.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.58—18.01 ja 21.58—23.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan pankkivaltuusto on 25.3.2011 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2010 (K 14/2011 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan puhemieheksi valitun Eero Heinäluoman tilalle on valittava uusi jäsen kansliatoimikuntaan.

Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 29.6.2011 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on toimitettava keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 9.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyr-ki Kataisen hallituksen ohjelmasta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelun päätyttyä eduskunta päättää, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin illalla.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Määrärahan osoittaminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien nopeaan työllistämiseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1/2011 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Siirrytään takaisin päiväjärjestyksen 1) asiaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 23/1/2011

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 29.6.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 23.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen