Täysistunnon pöytäkirja 22/2012 vp

PTK 22/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 13. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—14.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Johanna Jurva /ps
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (e)
 • Martti Mölsä /ps
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Johanna Jurva /ps (14.18)
 • Aila Paloniemi /kesk (14.25)
 • Anni Sinnemäki /vihr (14.30)
 • Timo Heinonen /kok (14.50)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Suomen Pankin tilintarkastajien jäseneksi edustaja Mika Karin.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Asian käsittely keskeytettiin 9.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 21/3/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​