Täysistunnon pöytäkirja 22/2013 vp

PTK 22/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 12. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Seppo Kääriäinen /kesk (14.19)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.40)
 • Juha Rehula /kesk (15.52)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 7.3.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 6/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 26.2.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2012 (K 1/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Katainen, Urpilainen, Tuomioja, Risikko, Stubb, Vapaavuori, Virkkunen, Koskinen, Hautala, Arhinmäki, Niinistö, Henriksson, Kiuru, Kyllönen, Ihalainen, Haglund)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään pääministeri Jyrki Kataisen ja ministerien Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Paula Risikko, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen, Jari Koskinen, Heidi Hautala, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Merja Kyllönen, Lauri Ihalainen ja Carl Haglund ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 13.3.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​