Täysistunnon pöytäkirja 23/2002 vp

PTK 23/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. PERJANTAINA 8. MAALISKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.3. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok

8.—12.3. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Hannu Takkula /kesk

11. ja 12.3. edustajat

 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.3. edustajat

 • Virpa Puisto /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.3. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Ilkka Taipale /sd

8.—12.3. edustaja

 • Juha Rehula /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 14—16/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1415, 1418, 1419, 1421—1423, 1425, 1427, 1429, 1432, 1435—1437, 1439/2001 vp, 1, 4, 8, 33, 54, 59/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 24/3/2002

5) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys  HE 221/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen