Täysistunnon pöytäkirja 23/2007 vp

PTK 23/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. TIISTAINA 15. TOUKOKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Sari Palm /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Erkki Tuomioja /sd

15. ja 16.5. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15. ja 16.5. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

15.—31.5. edustaja

 • Timo Soini /ps

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Markku Laukkanen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Juha Korkeaoja.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 7) asian yhteydessä.]

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 11.

Täysistunto lopetettiin kello 16.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​