Täysistunnon pöytäkirja 23/2008 vp

PTK 23/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 12. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat 4 edustajaa:

 • Marja Tiura /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.3. edustaja

 • Christina Gestrin /r

12.—14.3. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jyrki Katainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikka

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  U 7, 8, 9/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että eduskunnalle toimitetut Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat Euroopan unionin asiat U 7, 8 ja 9 otetaan keskusteltaviksi täysistunnossa. Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Ilmoitan, että ennen täysistunnon alkua varatut puheenvuorot ovat 5 minuutin mittaisia.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen