Täysistunnon pöytäkirja 23/2009 vp

PTK 23/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—17.59), puhemies Sauli Niinistö (17.59—20.06) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (20.06—22.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.3. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

12. ja 13.3. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

12.—14.3. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Petri Salo /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.3. edustajat

 • Minna Sirnö /vas
 • Ilkka Viljanen /kok

12. ja 13.3. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta

Välikysymys  VK 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan 11.3.2009 pidetyssä istunnossa keskeytettyä, hallituksen kannanottoa eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta koskevan ed. Jutta Urpilaisen ym. välikysymyksen käsittelyä. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Kollegat! Pyydän nyt rauhoittumaan tämän tärkeän keskustelun jatkamisen onnistumiseksi. Kokoukset pois tästä salista, istualleen tuolillenne te, jotka olette salissa. Jatketaan tätä istuntoa järjestäytyneissä merkeissä.

PTK 22/3/2009

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 24/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki tuloverolain 117 ja 119 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7)  Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki vammaisetuuksista annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

10) Laki metsästyslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2009 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.3.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen