Täysistunnon pöytäkirja 23/2010 vp

PTK 23/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. PERJANTAINA 12. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Tapani Tölli /kesk (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok (13.18)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 12.3.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 11—15/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1119/2009 vp, 20, 23, 26, 31, 33, 35—47, 49—51, 64/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.3.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 22/2/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—6 §:n ja 1 luvun otsikon, 7—16 §:n ja 2 luvun otsikon sekä 17 ja 18 §:n mietinnön mukaisina.

19 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 52; poissa 41.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 20 §:n ja 3 luvun otsikon, 21—30 §:n ja 4 luvun otsikon, 31 ja 32 §:n ja 5 luvun otsikon, 33—45 §:n ja 6 luvun otsikon, 46—50 §:n ja 7 luvun otsikon, 51—71 §:n ja 8 luvun otsikon, 72—83 §:n ja 9 luvun otsikon, 84—91 §:n ja 10 luvun otsikon, 92—95 §:n ja 11 luvun otsikon, 96—103 §:n ja 12 luvun otsikon, 104—108 §:n ja 13 luvun otsikon, 109—111 §:n ja 14 luvun otsikon, 112—116 §:n ja 15 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.3.2010 pidettävään ja ulkoasiainvaliokunnan mietintö 17.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 16.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​