Täysistunnon pöytäkirja 23/2011 vp

PTK 23/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 29. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.01—13.58 ja 16.03—17.45), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.58—16.03 ja 19.57—21.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.45—19.57 ja 21.59—22.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Anni Sinnemäki /vihr (12.21)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Outi Alanko-Kahiluoto pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 30.6.2011 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 9.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan eilen 28.6.2011 pidetyssä täysistunnossa keskeytettyä pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon käsittelyä.

PTK 22/1/2011

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 24/1/2011

2) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan jäseneksi edustaja Jouni Backmanin.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 30.6.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 22.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen