Täysistunnon pöytäkirja 23/2012 vp

PTK 23/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 14. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.33) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.33—16.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Katri Komi /kesk
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (e)
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Katri Komi /kesk (14.21)
 • Timo Heinonen /kok (14.25)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.31)
 • Lenita Toivakka /kok (16.14)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 25/1/2012

3) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2012 vp (Lea Mäkipää /ps)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Laki muinaismuistolain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2012 vp (Mirja Vehkaperä /kesk)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.3.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen