Täysistunnon pöytäkirja 23/2013 vp

PTK 23/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 13. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.05—15.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • James Hirvisaari /ps
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Astrid Thors /r
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tuula Väätäinen /sd (15.00)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 14.3.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​