Täysistunnon pöytäkirja 23/2014 vp

PTK 23/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 12. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—17.05) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.05—17.49).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.16)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.17)
 • Pauliina Viitamies /sd (14.21)
 • Krista Kiuru /sd (14.21)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.21)
 • Tapani Mäkinen /kok (14.36)
 • Sirpa Paatero /sd (17.41)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Timo Heinosen ja varajäseneksi Petteri Orpon.

2) Pääministerin ilmoitus EU:n huippukokouksesta ja Ukrainan tilanteesta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus EU:n huippukokouksesta ja Ukrainan tilanteesta.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 13.3.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen