Täysistunnon pöytäkirja 24/2004 vp

PTK 24/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TORSTAINA 11. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Markku Rossi /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.3. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

11. ja 12.3. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

11.—21.3. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11. ja 12.3. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.3. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

11. ja 12.3. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Viron Riigikogun puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Ilmoitan, että Viron Riigikogun puhemies Ene Ergma seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat sydämellisesti tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

Hiljainen hetki Madridin attentaatin uhrien muistoksi

Puhemies:

Hyvät edustajat, naiset ja herrat! Espanjan kansaa on kohdannut suuri tragedia. Tänä aamuna Madridissa on tapahtunut attentaatti, jossa ainakin 170 ihmistä on kuollut, 600 loukkaantunut.

Olen lähettänyt tapahtuman johdosta sähkeen Cortesin ja senaatin puhemiehille, jossa ilmaistaan eduskunnan osanotto ja solidaarisuus Espanjan kansan kanssa. Eduskunta tuomitsee tällaiset teot, varsinkin kun ne tapahtuvat hetkellä, jolloin demokratiassa valmistaudutaan demokratian tärkeimpään tapahtumaan, vaaleihin.

Ehdotan, että ilmaisemme osanottomme pitämällä hiljaisen hetken Madridin uhrien muistoksi.

Hetken hiljaisuus.

Puhemiehen puhetta edustajat kuuntelevat seisoallaan.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tänään 11. päivänä maaliskuuta 2004 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu opetusministeri Tuula Haataisen ilmoittama muutos hänen 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamaansa selvitykseen sidonnaisuuksistaan (VN 2/2004 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2) Laki valtion eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2004 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta työnantajalle ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2004 vp (Tarja Cronberg /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2004 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2004 vp

Lakialoite  LA 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen