Täysistunnon pöytäkirja 24/2007 vp

PTK 24/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. KESKIVIIKKONA 16. TOUKOKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa:

 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Timo Soini /ps
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.5. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

21. ja 22.5. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.5. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Häkämies)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 10. päivänä toukokuuta 2007 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva puolustusministeri Jyri Häkämiehen ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamaansa selvitykseen sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 2 ja 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5)  Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2007 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki vanhusten, vammaisten ja psyykkisesti sairaiden kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2007 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen