Täysistunnon pöytäkirja 24/2008 vp

PTK 24/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TORSTAINA 13. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Claes Andersson /vas
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Outi Mäkelä /kok
 • Jari Koskinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.—14.3. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok

13.3. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok

13. ja 14.3. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.3. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

13. ja 14.3. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Päätökset

Mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2007 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 21/2/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Laki rakkauslomasta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2008 vp (Tommy Tabermann /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen