Täysistunnon pöytäkirja 24/2009 vp

PTK 24/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.3. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

16. ja 17.3. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.3. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

16.3.—3.4. edustaja

 • Merikukka Forsius /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 13.3.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 17—22/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 10, 12, 15, 17, 21, 22, 25, 27—31, 33, 35, 36, 38—40, 43, 44, 46, 47, 49—51, 53, 56, 57, 72/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on 12.3.2009 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 1/2009 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta

Välikysymys  VK 1/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Jutta Urpilaisen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 23/2/2009

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Jutta Urpilainen ed. Annika Lapintien ja ed. Timo Soinin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta katsoo, että hallituksen menettelytapa eläkeasiassa ei nauti eduskunnan luottamusta, mutta toteaa tyydytyksellä, että hallituksen yksipuolinen aie nostaa eläkeikää on torjuttu oppositioryhmien, kansalaisten aktiivisen painostuksen ja palkansaajaliikkeen yhteisin voimin, sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Jutta Urpilaisen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 108, ei 59, tyhjiä 3; poissa 29.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2009 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Tässä vaiheessa joudutaan tämän asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 25/12/2009

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 17.3.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen