Täysistunnon pöytäkirja 24/2013 vp

PTK 24/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TORSTAINA 14. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.03) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.03—17.46).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Ville Vähämäki /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Esko Kiviranta /kesk (16.20)
 • Kimmo Sasi /kok (16.26)
 • Markus Lohi /kesk (16.38)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 15.3.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen