Täysistunnon pöytäkirja 24/2014 vp

PTK 24/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TORSTAINA 13. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.09—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.55—19.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Leena Rauhala /kd (16.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelu

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 17/2013 vp (Jari Myllykoski /vas ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja Jari Myllykoski. Seuraavan puheenvuoron käyttää elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Puhemies myöntää puheenvuoroja harkitsemassaan järjestyksessä. Lisäksi puhemies voi myöntää enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja, ja ne varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki päihdehuoltolain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2013 vp (Pentti Oinonen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 14.3.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen