Täysistunnon pöytäkirja 25/2005 vp

PTK 25/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

15. ja 16.3. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

15.—17.3. edustajat

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

15.—18.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Timo Seppälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15. ja 16.3. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

15.—18.3. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.3. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd

15. ja 16.3. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​