Täysistunnon pöytäkirja 25/2009 vp

PTK 25/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. TIISTAINA 17. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.01—15.22 ja 17.47—19.09) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.22—17.47).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Merja Kyllönen /vas (14.26)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.3. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

17.—20.3. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17. ja 18.3. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 12.3.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 12—18/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 12 ja U 13 valtiovarainvaliokunnan,

asioista U 14 ja U 15 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asiasta U 16 talousvaliokunnan sekä

asioista U 17 ja U 18 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Wallin)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 26/1/2009

3) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lau- sunto.

6) Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä se lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2009 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 13.3.2009 pidetyssä istunnossa.

PTK 24/3/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2009 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 18.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 18.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 18.3.2009 kello 14. Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin sekä ryhmäpuheenvuorot että muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin, kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.3.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 19.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen