Täysistunnon pöytäkirja 25/2010 vp

PTK 25/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. KESKIVIIKKONA 17. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—17.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (14.36)
 • Sanna Lauslahti /kok (14.37)
 • Kimmo Kiljunen /sd (14.41)
 • Sampsa Kataja /kok (14.48)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta. Perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta asian käsittely alkaa 18.3.2010 pidettävässä täysistunnossa.

PTK 26/2/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

2) Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 46/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2010 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Laki työehtosopimuslain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2010 vp (Arja Karhuvaara /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.3.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​