Täysistunnon pöytäkirja 25/2013 vp

PTK 25/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. PERJANTAINA 15. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Arja Juvonen /ps
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Sofia Vikman /kok
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Ville Vähämäki /ps

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 14.3.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 14—18/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 56, 59, 65, 66, 69—74, 77—79, 81, 82, 85, 86, 90, 94, 96, 98, 99, 102, 104, 106, 108/2013 vp.

__________

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen on 14.3.2013 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (M 3/2013 vp). Selvitys on nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Suuren valiokunnan kokouksen aikataulun takia tämä hyvään vauhtiin päässyt keskustelu on nyt valitettavasti keskeytettävä.

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 26/14/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.3.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​