Täysistunnon pöytäkirja 25/2014 vp

PTK 25/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. PERJANTAINA 14. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.3.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 9, 10/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.3.2014 antanut eduskunnalle demokratiapoliittisen selonteon: avoin ja yhdenvertainen osallistuminen (VNS 3/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 9, 23, 30—35, 39—41, 43, 44, 46—48, 50, /2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​