Täysistunnon pöytäkirja 26/2008 vp

PTK 26/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 25. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Päivi Lipponen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.3. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

25. ja 26.3. edustajat

 • Merja Kuusisto /sd
 • Minna Sirnö /vas

25.3.—13.4. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009—2012

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 2.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ja että muille erikoisvaliokunnille varataan mahdollisuus antaa asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle 18.4.2008 mennessä.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään. Keskustelu jatkuu huomisessa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 27/3/2008

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Asian käsittely keskeytettiin 14.3. pidetyssä täysistunnossa.

PTK 25/1/2008

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 27/1/2008

3) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö   MmVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 22.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen