Täysistunnon pöytäkirja 26/2009 vp

PTK 26/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. KESKIVIIKKONA 18. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.04—16.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.59—20.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Elsi Katainen /kesk (19.01)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.3.—13.4. edustaja

 • Päivi Lipponen /sd

18.3. edustaja

 • Henna Virkkunen /kok

18. ja 19.3. edustaja

 • Christina Gestrin /r

18.—21.3. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

18.—22.3. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu asiasta päättyi 17.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 25/2/2009

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 62; poissa 32.

( Ään. 1 )

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2009 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin sekä ryhmäpuheenvuorot että muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 28/1/2009

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 19.3.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen