Täysistunnon pöytäkirja 26/2010 vp

PTK 26/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TORSTAINA 18. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—17.59) ja puhemies Sauli Niinistö (17.59—18.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Heikki A. Ollila /kok (16.17)
 • Timo V. Korhonen /kesk (16.17)
 • Raija Vahasalo /kok (16.30)
 • Päivi Lipponen /sd (16.58)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö, jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty muilta kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta. Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön osalta asia käsiteltiin 17.3.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 25/1/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi myös perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

3) Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.3.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​