Täysistunnon pöytäkirja 26/2012 vp

PTK 26/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 20. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.06—16.40), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.40—17.54 ja 19.57—21.12) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.54—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Tom Packalén /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.21)
 • Pekka Haavisto /vihr (15.17)
 • Petteri Orpo /kok (17.16)
 • Ilkka Kanerva /kok (17.19)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (18.14)
 • Henna Virkkunen /kok (19.08)
 • Katja Taimela /sd (19.50)
 • Jari Leppä /kesk (19.52)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (19.52)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Juha Rehulan ym. välikysymykseen lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta (VK 3/2012 vp).

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Juha Rehula. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 21.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen